Water

Kaliber 40 mm
Blau-silberner Weideneffekt

Art.-No.
2093
Durée
Portée verticale
40 m
Catégorie
De 16 année
Bestellen
de fr